KLACHTENPROCEDURE

Indienen van een klacht:
 • U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij u in ieder geval het volgende daarin op te nemen:
  • Uw naam, adres en woonplaats
  • De datum waarop u de klacht verstuurt
  • Een heldere beschrijving van uw klacht
  • Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.
 • Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.
 • Een klacht moet binnen 3 weken na het ontstaan van de klacht worden ingediend.
 • U kunt uw klacht mailen via:  info[at]esterella.net  of per post: Clownschool ESTERELLA, t.a.v. Esther Hak, Hertenlaan 34, 3721 DM, Bilthoven.
 • Ingediende klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
Ontvangstbevestiging:
 • Binnen 7 werkdagen wordt de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigd aan de indiener.
Afhandelingtermijn en wijze:
 • Clownschool ESTERELLA streeft ernaar klachten binnen 30 dagen af te handelen.
 • Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt betrokkene daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht en zal ook duidelijk aangegeven worden op welke termijn wel een uitspraak kan worden verwacht.
 • De uitspraak zal schriftelijk worden medegedeeld.
Klachtendossier:
 • Ingediende klachten worden als dossier geregistreerd en zullen 2 jaar bewaard blijven.
Beroep:
 • Betrokkene kan tegen de uitspraak in beroep gaan bij de klachtenfunctionaris, Dhr. Aalbers, wiens adres op verzoek van betrokkene kan worden gegeven.
 • De klacht dient schriftelijk te worden ingediend en dient aan bovenstaande eisen te voldoen.
 • De klachtenfunctionaris bevestigt ontvangst van de klacht binnen 5 werkdagen en doet binnen 3 weken uitspraak.
 • De beslissing van de klachtenfunctionaris is bindend voor beide partijen en er is geen verder beroep mogelijk tegen deze beslissing.

Januari 2017